مدیریت ریسک دربیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی

مدیریت ریسک دربیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی


 • کتاب حاضر، مطالب تخصصی رشته ساختمان را با بیانی ساده و قابل فهم ارائه نموده است. از اینرو به تلفیق مطالب علمی و فنی مربوط به گود برداری، طراحی سازه نگهبان ، مقررات حفاظت و ایمنی در اجرای عملیات ساختمانی و کارشناسی صدور و خسارت بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی پرداخته است.

  • نویسنده:

   محمد حیدری/ بهروز روزبه شهرودی

  • سال انتشار:

   1391

  • ناشر:

   انتشارات بیمه ایران

  • قیمت:

   25000 ریال

  • تعداد صفحات:

   82