فهرست مطالب

مدیریت بیمه ایران- استان کرمان: حقوق واقع مردم را می پردازیم

مدیریت بیمه ایران- استان کرمان: حقوق واقع مردم را می پردازیم


مدیریت بیمه ایران- استان کرمان: حقوق واقع مردم را می پردازیم
بر اساس بررسی های کارشناسی و مدیریتی مدیریت برنامه و بودجه در جهت روشن شدن وضعیت عملکرد شعب و واحدهای اجرایی در راستای برنامه ریزی بهتر، تدوین برنامه جامع عملیاتی واحدها و همچنین شناساندن واحدهای اجرایی برتر، استان کرمان رتبه سوم را کسب کرد. در این راستا، «پیام بیمه ایران» برای اطلاع رسانی هرچه بهتر و آشنایی با نحوه عملکرد شعب برتر، گفت وگوهایی را با مدیران این شعب ترتیب داده است که در این شماره گفت وگوی خبرنگار ما با آقای جمالی نژاد، مدیریت بیمه ایران استان کرمان، از نظرتان می گذرد.

• در کسب رتبه سوم استانی چه عواملی را موثر می دانید و عملکرد سال جاری استان چطور بوده است؟

- به یقین، کسب این رتبه مرهون لطف و عنایت خداوند و رهنمودهای مقام محترم مدیریت عامل و سعی و تلاش همکاران ما (کارکنان و نمایندگان) در استان بوده است. در سال 1387، حق بیمه تولیدی استان رشد 25 درصد نسبت به سال 1386 داشت و با فروش بیش از 250 هزار بیمه نامه، مانده ملیات ما بیش از 41 درصد بوده است. با توجه به شرایط خاص و رقابت شدید در بازار سعی شد از ظرفیت های بازار حداکثر بهره برداری به عمل آید و ضمن حفظ بیمه گذاران سابق، نگاه کلی به فروش بیمه نامه های خرد و جذب پرتفوی جدید نیز داشته باشیم. بنابراین، انتظار می رود با سعی و تلاش مضاعف تا پایان سال مالی، رشد بیش از 20 درصدی داشته باشیم.

• برای ترکیب مطلوب پرتفوی چه اقداماتی را به عمل آوردید؟

- برای کسب ترکیب بهینه پرتفوی با توجه به ظرفیت موجود در استان تدابیری اتخاذ گردید که علاوه بر فروش بیمه  های غیرشخص ثالث از جمله بیمه نامه های خرد، بازاریابان و نمایندگان با شناخت و آگاهی، تمام مساعی خود را برای فروش به کار بگیرند که حاصل آن ترکیب قابل قبول پرتفوی استان بوده است.

• نحوه رسیدگی به پرونده های خسارت در استان چگونه است؟

- پرونده های خسارتی در استان دقیقا در چارچوب ضوابط اعلامی شرکت با حداقل زمان ممکن رسیدگی و پرداخت می شود. به این ترتیب، با وجود کمبود نیروی انسانی در واحدهای پرداخت خسارت اتومبیل و سایر بیمه نامه ها، خسارت در حداقل زمان ممکن پرداخت می شود. با توجه به این که از کل پرداخت های خسارت، بخش قابل توجهی را پرونده های خسارتی ثالث جانی تشکیل می دهد، در صورت کامل بودن مدارک، حقوق واقعی مردم به طور کامل پرداخت می شود. همکاران در واحد خسارت جانی برابر بخشنامه های مدیریت محترم اتومبیل با تکمیل مدارک ظرف 48 ساعت این موارد را تصفیه می کنند که به همین دلیل بارها بیمه ایران از سوی مسئولان قضایی استان در جلسات مختلف مورد تقدیر قرار گرفته است. لازم به توضیح است در پرداخت خسارت جانی هیچ گونه توافقی بین شرکت و زیاندیده انجام نمی شود و خسارت به طور کامل به زیاندیده پرداخت می شود.

• میزان تحقق برنامه ها در سال جاری چگونه بوده است؟

- با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت افزایش پرتفوی، ضمن آموزش همکاران و شبکه فروش و برپایی جلسات مستمر استانی و همچنین سروسامان دادن به وضعیت پرداخت خسارت با امکانات مناسب، تاکنون بازدهی لازم نیز کسب شده که به لطف خدا تا پایان سال نیز به صورت کامل ادامه خواهد یافت.

• عوامل موفقیت شما در بین استان ها چه بوده است؟

- این عوامل عبارت اند از: همکاری و جدیت و سختکوشی کارکنان استان، برنامه ریزی مدون و هدفدار، ایجاد ارتباط صمیمی با شبکه فروش و رفع مشکلات و دغدغه های نمایندگان، تلاش در جهت آموزش همکاران و شبکه فروش، عدم هراس از پذیرش ریسک ها با مطالعات و بررسی های انجام شده، سروسامان دادن به پرونده های خسارت معوق و تسویه آن ها، پرداخت خسارت ها، افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری شعب، تقویت روحیه سازمانی از طریق تشویق کارکنان در واحدهای اداری، تعامل با سازمان های انتظامی و قضایی نظیر راهنمایی و رانندگی در جهت جلوگیری از پرداخت خسارت های غیرواقعی و همکاری فعال با دادگستری استان که حاصل آن تشکیل شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به پرونده  خسارت با مدیریت بیمه ایران بوده است.

• برنامه های شما برای سال آینده چیست؟

- با توجه به وضعیت رقابتی بازار و کمبود نیروی انسانی در شعب استان، برنامه ریزی ما جهت دادن کارکنان به سمت عملیات ستادی و نظارت و کنترل و حمایت بیشتر از شبکه فروش و اشاعه بیشتر فرهنگ بیمه به منظور جذب بازارهای جدید از طریق ارتباط با شرکت ها و ارگان های استان برای گرفتن قراردادهای گروهی کارکنان دستگاه ها و شفاف سازی عملیات فروش و مالی شعب و همچنین حفظ بیمه گذاران خرد و کلان است.