مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره


مدیر واحد : محمد رضایی
سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی )
 • فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 • لیسانس مدیریت بیمه
 • لیسانس روانشناسی بالینی
سوابق کاری
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه
 • مؤسس و اولین رئیس هیات مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • ارزیاب خسارت آتش سوزی
 • ارزیابی خسارت بیش از 1000 کارخانه بزرگ داخل کشور
 • بازدید ایمنی و تفکیک ریسک بیش از 50% کارخانجات صنعتی داخل کشور
 • دارای 27 سال سابقه اجرایی در صنعت بیمه
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش‌سوزی و علل وقوع آن
 • نماینده بیمه ایران در ریاست جمهوری جهت ارائه طرحهای جدید بیمه‌ای
 • عضو کارگروه مدیریت بحران وزارت کشور
 • عضو کارگروه مدیریت بحران استان تهران
 • دبیر کارگروه بیمه‌های آتش‌سوزی در سندیکای بیمه‌گران ایران
 • مدیر معین مدیران فنی بیمه ایران
 • مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران
 • مؤسس انجمن کارشناسان صنعت بیمه در سطح کشور
 • رئیس هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • نایب رییس هیات مدیره بیمه سینا
 • عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه سینا
 • عضوهیات مدیره بیمه ایران(سمت فعلی)
تالیفات
 • تألیف کتابهای صدور بیمه‌های آتش‌سوزی و روشهای برآورد خسارت در بیمه‌های آتش‌سوزی
 • تألیف کتاب آتش‌سوزی و کارشناسی علت‌های حریق به سه زبان برای اولین بار در سطح کشور
 • تألیف کتاب: آتش‌سوزی و کارشناسی بازدید اولیه از مراکز صنعتی و غیرصنعتی در بیمه‌های آتش‌سوزی همراه با توصیه های ایمنی به زبان فارسی، انگلیسی و عربی

سوابق علمی
 • شرکت در دوره‌های چارتر
 • شرکت در دوره‌های عالی مدیریت ریسک، مدیریت ارتباطات، مدیریت ایمنی و اخذ مدارک آنها.
 • مدرس دانشگاه‌های دولتی و آزاد
 • مدرس مرکز آموزش بیمه ایران
 • ارائه بیش از 25 مقاله ملی در سمینارهای تخصصی داخلی و مجلات و رسانه‌های ملی و داخلی
 • دهها مورد کارشناسی ازطریق مصاحبه تلویزیونی و رادیویی از شبکه‌های مختلف
 • عضو کمیته بازاریابی بیمه ایران
 • دبیر کارگروه بررسی نظام پیشنهادات
 • دبیر کمیته پیشنهاد طرح جدید بیمه‌های آتش‌سوزی
 • تألیف جزوه آموزش کاربردی صدور و خسارت و بازدید اولیه آتش‌سوزی
 • گذراندن تمام دوره‌های آموزش کامپیوتر در سطح عالی
 • اخذ مدارک مدیریت بازاریابی
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره‌های مدیریت امور گمرکی و ترخیص کالا
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره‌های بیمه انرژی با حضور بیمه‌گران اتکایی خارج از کشور
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره‌های آموزشی اصول تکنیکهای مذاکره
 • گذراندن و اخذ مدارک آموزشی تربیت مدرس I.F.T
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره مدیریت بحران، زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریان‌های حیاتی
 • گذراندن و اخذ مدارک مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌های زیرزمینی و شریانهای حیاتی
 • اخذ مدارک عالی از istc
 • گذراندن و اخذ مدارک دوره توانمندسازی صنعت بیمه برای همسویی با تحولات توسعه‌ای
 • گذراندن و اخذ مدرک دوره مدیریت خلاقیت در سازمان
 • اخذ مدرک مدیریت بحران از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران
 • اخذ مدرک عالی برای کارآمدی مدیریت بیمه، چالشها و راهبردها
 • گذراندن و اخذ مدرک دوره مدیریت استرس
 • گذراندن و اخذ مدرک دوره تربیت مدرس بیمه با سرفصل‌های جهانی Train the trainers
 • اخذ مدرک دوره آموزی وظایف و نقش‌های سرپرستی
 • گذراندن دوره‌های نظام پیشنهادها
 • گذراندن دوره‌های تخصصی بیمه الکترونیکی.
 • گذراندن دوره توسعه مدیریت و رهبری
 • گذراندن دوره مربی مدیریت بحران

تلفن: 86711164
پست الکترونیک: mo.rezaei@iraninsurance.ir