مدارک و مستندات لازم درخصوص پرداخت غرامت حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

مدارک و مستندات لازم درخصوص پرداخت غرامت حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج


مدارک و مستندات لازم درخصوص پرداخت غرامت حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

مدارک و مستندات لازم درخصوص پرداخت غرامت حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

جهت اطلاع از مدارک و مستندات لازم درخصوص پرداخت غرامت حادثه دیدگان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج اینجا را کلیک کنید.

منبع خبر: روابط عمومی