تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های سرپایی

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
شماره: 90/141154
موضوع: مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به هزینه های سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1390
مخاطبین: مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

با سلام و احترام :
جهت تسریع در بررسی وپرداخت هزینه های آن مرکز وجلوگیری از عودت اسناد ، مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اعلام می گردد:
 

ردیف نوع خدمت مدارک مورد نیاز
1 ویزیت (پزشک عمومی ، متخصص ، فوق تخصص کارشناس پروانه دار ) برگ دوم دفترچه (مخصوص پزشک )
در مورد نسخی که جمله( ویزیت شد) در روی آن نوشته میشود برگ اول و دوم دفترچه
2 خدمات سرپایی ( تزریقات ، سرم تراپی ، اعمال جراحی سرپایی ، پانسمان ،ختنه ، بخیه و...) برگ اول و دوم دفترچه + رسید هزینه
3 خدمات سرپایی گوارش (آندوسکوپی ، کولونوسکوپی و...) برگ اول ودوم دفترچه + گزارش + رسید هزینه
4 خدمات سرپایی قلبی ( اکو – تست ورزش – هولتر مانیتورینگ و... ) برگ اول ودوم دفترچه + نتیجه تست + رسید هزینه
5 خدمات سرپایی ریه ( برونکوسکوپی ، اسپیرومتری و..) در مورد اسپیرومتری گزارش الزامی نیست برگ اول ودوم دفترچه + گزارش + رسید هزینه
6 خدمات سرپایی زنان (کرایو – گذاشتن IUD - پاپ اسمیرو... ) برگ اول ودوم دفترچه + رسید هزینه
7 خدمات سرپایی گوش و حلق وبینی ( اودیومتری – تمپانومتری و... ) برگ اول ودوم دفترچه + رسید هزینه + گزارش
8 خدمات سرپایی نورولوژی ( نوار مغز – نوار عصب وعضله و... ) در مورد نوار مغز ارائه نتیجه تست کافی است . برگ اول ودوم دفترچه + گزارش + رسید هزینه
9 خدمات سرپایی چشم (OCT– آنژیوگرافی چشم و...) برگ اول ودوم دفترچه + رسید هزینه + گزارش
10 خدمات سرپایی خون و انکولوژی ( بیوپسی مغز استخوان ، مطالعه خون محیطی و...) برگ اول ودوم دفترچه + گزارش + رسید هزینه
11 رادیوتراپی برگ اول دفترچه + رسید هزینه کاردکس جلسات + معرفی نامه
12 آزمایشگاه برگ اول دفترچه + رسید هزینه
13 رادیولوژی ( اسکن – MRI – سونوگرافی – رادیوگرافی با ماده حاجب - پزشکی هسته ای و..) در مورد رادیوگرافی بدون ماده حاجب و سونو گرافی ساده گزارش الزامی نیست . برگ اول دفترچه + گزارش + رسید هزینه
14 فیزیوتراپی ولیزر تراپی و کایروپراتیک پشت برگ در هر جلسه توسط بیمار امضاء شود (با ذکر تاریخ ) برگ اول دفترچه + رسید هزینه
15 عینک سازی سقف تعهد توسط شعبه مربوطه تعیین شود . برگ اول دفترچه + رسید هزینه
16 سمعک سازی سقف تعهد توسط شعبه مربوطه تعیین شود. برگ اول دفترچه + رسید هزینه + گزارش اودیومتری
17 CT آنژیوگرافی برگ اول دفترچه + رسید هزینه +گزارش+ معرفی نامه


توضیحات :
بیمه شدگان شامل:(کارکنان بیمه ایران ، کارکنان وزارت نیرو و کارکنان شرکت ملی نفتکش) می باشند.

 1. کلیه اوراق ارسالی به این شرکت باید دارای مشخصات بیمار و ممهور به مهر مرجع طرف قرارداد و امضاء مسئول فنی مرکز باشد .
 2. رعایت تعرفه و توجه به تاریخ اعتبار مندرج در صفحه اول دفترچه های بیمه شدگان( به ویژه کارکنان وزارت نیرو) و سایر مفاد قرارداد فی ما بین الزامی است و در صورت عدم رعایت، هزینه ها قابل بررسی نمی باشد.
 3. شایان ذکر است که رعایت مهلت ارسال مدارک به شرح مندرج در قرارداد فیمابین الزامی است.
 4. رسید هزینه بایستی دارای ریز قیمت خدمات ارائه شده طبق تعرفه مورد توافق ، مبلغ کل هزینه، سهم بیمه گر اول، سهم بیمارو سهم بیمه ایران باشد.
 5. پس از تهیه لیست از بیمه شدگان طبق نمونه پیوست نسبت به تحویل مدارک به دبیرخانه این معاونت و اخذ شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه اقدام گردد.
 6. مرکز طرف قرارداد موظف به تطبیق مشخصات مراجعه کننده با دفترچه بیمه میباشد .
 7. در مورد خدمات سر پایی اگر پزشک تجویز کننده خدمت از مرکز دیگری باشد ، برگ اول دفترچه کافی است .
 8. مشاهده هر یک از موارد ذیل ،غیر قانونی بوده و بر اساس مفاد قرارداد فی مابین ، موجب تعلیق قرارداد می شود:
  • مشاهده برگ سفید (نوشته نشده ) یا دفتر چه بیمه بدون حضور صاحب دفترچه در مرکز .
  • در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن مرکز بدون اطلاع به این شرکت .
  • عدم رعایت مفاد قرارداد فی ما بین .
شماره شناسه:
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور ، دکتر یاوری

رونوشت: