تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه های مربوط به تصویربرداری و آزمایشات هورمونی

مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه های مربوط به تصویربرداری و آزمایشات هورمونی


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
شماره: 566773/92
موضوع: مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه های مربوط به تصویربرداری و آزمایشات هورمونی
زمان اجرا: از تاریخ 04/08/1392
مخاطبین: بیمارستانها، مراکز جراحی محدود و درمانگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضارمی رساند در صورت انجام خدمات رادیولوژی به روش (CR، DR، DDR) و سی تی اسکن به روش (Spiral) و انجام آزمایشات هورمونی به روش الکتروکمی لومینسانس، خواهشمنداست جهت تکمیل مدارک مربوط به قرارداد فی مابین و همچنین عدم کسور در خصوص اعمال نرخ مربوط به دستگاه های مذکور، کپی فاکتور خرید دستگاه، همراه با نامه مدیریت آن مرکز به صورت مکتوب در اسرع وقت به اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی ارسال گردد.
شماره شناسه: 5157774
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: