تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه مربوط به آزمایشات هورمونی

مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه مربوط به آزمایشات هورمونی


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
شماره: 566779/92
موضوع: مدارک لازم در خصوص اعلام خرید دستگاه مربوط به آزمایشات هورمونی
زمان اجرا: از تاریخ 04/08/1392
مخاطبین: آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضارمی رساند در صورت انجام آزمایشات هورمونی به روش الکتروکمی لومینسانس، خواهشمنداست جهت تکمیل مدارک مربوط به قرارداد فی مابین و همچنین عدم کسور در خصوص اعمال نرخ مربوط به دستگاه مذکور، کپی فاکتور خرید دستگاه همراه با نامه مدیریت آن مرکز به صورت مکتوب به اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی ارسال گردد.
شماره شناسه: 5157783
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: