مانور امداد و نجات در شرایط بحران در ساختمان مرکزی بیمه ایران

مانور امداد و نجات در شرایط بحران در ساختمان مرکزی بیمه ایران

مانور امداد و نجات در شرایط بحران در ساختمان مرکزی بیمه ایران

به مناسبت هفته گرامی داشت پدافندغیرعامل «مانور امداد و نجات در شرایط بحرانی» صبح سه شنبه در ساختمان مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، کمیته پدافند غیرعامل بیمه ایران با همکاری و مشارکت نیروهای آتش نشانی از ساعت ۹:۳۰ صبح روزسه‌شنبه ۹ آبان ۹۶ با شبیه سازی شرایط بحرانی به انجام مانور امداد و نجات در ساختمان مرکزی بیمه ایران واقع در خیابان برزیل غربی اقدام خواهند کرد.
 بنا به این گزارش، عملیاتی چون قطع برق، غیرفعالسازی آسانسورها، انتقال مصدومان فرضی و ... که همراه با تولید دود مصنوعی در یکی از طبقات خواهد بود در این مانور پیش بینی شده است.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، مانور با مشارکت و همکاری تمامی پرسنل ساختمان مرکزی بیمه ایران، همراه با تخلیه دود و انجام عملیات فرضی اطفای حریق انجام خوهد شد.

منبع خبر: روابط عمومی