لزوم(پیشنهاد) تجدید نظر در سود تضمینی بیمه های عمر و سرمایه گذاری از ابعاد بیمه ای و اقتصادی

لزوم(پیشنهاد) تجدید نظر در سود تضمینی بیمه های عمر و سرمایه گذاری از ابعاد بیمه ای و اقتصادی


بیمه های عمر و سرمایه گذاری اگرچه ذاتا در گروه بیمه های عمر و زیر مجموعه بیمه های اشخاص طبقه بندی میشوند اما ماهیت پس انداز ان بیشتر مورد توجه است و بیمه گزار با خرید ان اطمینان بیشتری را برای استفاده کننده نهایی از سرمایه (مجموع اصل و سود)ان حتی در صورت از کارافتادگی ویا بیماریهای صعب العلاج ویا فوت بیمه شده نسبت به سپرده بانکی ایجاد مینماید.