عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره


مدیر واحد : محمدمهدی اعلایی
دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار ( DBA ) دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران
  • کارشناس اقتصاد نظری – دانشگاه مفید قم
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران
  • مدیرکل ثبت احوال استان تهران
  • معاون استاندارخراسان رضوی
  • مدیرکل توسعه کار آفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی
  • مدیرکل تعاون استان آذربایجان شرقی
  • مدیرکل تعاون استان زنجان
- مدرس دروس اقتصادی، مالی و بازاریابی در دانشگاه های دولتی و آزاد

تلفن: 86711515
نمابر: 86092175
پست الکترونیک: mm.aalaee@iraninsurance.ir