عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره


مدیر واحد : سیدرسول تاجدار
.
سوابق کاری
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
 • عضو جامعه حسابداران رسمی و قسم خورده ایران IACPA
 • نویسنده اولین پایان نامه در زمینه بیمه های عمر
 • حسابرس ارشد سازمان حسابرسی کشور
 • مدیر حسابرسی بیمه ایران
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بیمه البرز به مدت 15 سال
 • مدرس دروس بیمه و مالی در دانشگاه تهران و علم و فرهنگ
 • کارشناس رسمی بیمه OIE
 • عضو انجمن حسابداری ایران IAA
 • عضو جامعه حسابداران خبره IIOCA
 • عضو هیأت مدیره شرکت رتبه بندی اعتباری ایران
 • عضو هیأت مدیره شرکت صادرات و سرمایه گذاری
 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
 • عضو کارگروه بورس، بانک و بیمه در جامعه حسابداری رسمی ایران