عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره


مدیر واحد : سید محمد ناصر مبرقعی
سوابق تحصیلی :
 • فــوق لیسانس حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • کارشناسی حقوق از دانشگاه دولتی شیراز
سوابق کاری :
 • مدیر کل شورای فنی و مدیریت ریسک
 • دبیر شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • عضو کمیته فنی شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • معاون مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران در تهران از سال 1393 تا 1395
 • رئیس شورای هماهنگی کل شرکتهای بیمه استان خراسان رضوی و با حکم مدیر کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان حضور در استان
 • مدیر بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1386 تا 1393به مدت 7 سال
 • سرپرست بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1385 تا 1386
 • معاون فنی مدیربیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 1380 تا 1385
 • رئیس اداره امور عمومی بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 76 تا 79
 • سرپرست بیمه های اشخاص بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 74- تا76
 • کارشناس حقوقی بیمه ایران استان خراسان رضوی از سال 71 تا 74
تالیفات :
 • تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد پیرامون "عدالت ترمیمی و حمایت ازبزه دیدگان باتکیه بر ساز و کارهای صنعت بیمه "
 • تهیه گزارش از کمیسیون حمایت از قربانیان جرائم و انجمن ملی حمایت از قربانیان و میانجیگری INAVEM در فرانسه و تحقیق در حوزه عدالت ترمیمی و حمایت از قربانیان جرائم در سال 1381 و 1383 و متعاقبا ارائه گزارش و مقاله ای تحت عنوان « گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی » که در شماره 13 مجله تخصصی دانشگاه به عنوان مقاله علمی پژوهشی چاپ گردیده است .
 • همکاری اصلی در انجام کار پژوهشی تحقیقاتی تحت عنوان « بیمه و نقش آن در توسعه با تکیه بر تغییر ساختارهای موجود در صنعت بیمه » که با مرتبه خیلی خوب از طرف شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد تائید گردیده است .
 • ارائه مقاله "مناسبات مشترک الگوی مدیریت ریسک در بیمه و فرآیند پیشگیری از ارتکاب جرم در همایش علمی کاربردی پیشگیری از جرم برگزار شده توسط وزارت دادگستری در مشهد مقدس 12 و 13 اسفند ماه 1388 "
 • ارائه مقاله در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان « نگرشی کوتاه بر پدیده تصادفات رانندگی با تکیه بر دیدگاههای حقوقی و نقش بیمه » و اخذ تقدیر نامه از ریاست وقت دانشگاه فردوسی 1371
 • ارائه مقالات تخــصصی در حوزه حقوق بیمه و مدیریت ریسک و مقاله تحت عنوان « تبیینی مقدمات بر ویژگی های اخلاقی بیمه گر حرفه ای » که در نشریه پیام بیمه به چاپ رسیده است .
 • ارائه مقاله"مناسبات مشترک الگوی مدیریت ریسک و فرآیند پیشگیری از جرم"، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که در فصلنامه قسط شماره 1 دانشکده حقوق چاپ گردیده است .
 • ارائه مقالات و سخنرانی های متعدد درسازمان نظام مهندسی، دانشگاه فردوسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلای دادگستری مشهد با عناوین مرتبط با حقوق بیمه در دوره های مختلف .
 • تدوین جزوه درسی حقوق بیمه که از سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تدریس گردیده است .

سوابق دیگر:
 • سوابق آموزشی و تدریس در دانشگاه :
 • طی دوره های متعدد آموزشی در بیمه ایران ، بیمه مرکزی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 • طی دوره های آموزش زبان فرانسه و انگلیسی در موسسات زبانهای خارجی
 • تدریس حقوق بیمه و واحد های تخصصی رشته بیمه در مرکز آموزش مدیریت صنعتی به مدت 10 سال که همکاری ادامه دارد.
 • تدریس حقوق بیمه در دانشگاه امام حسین ( ع ) مشهد طی سه دوره
 • تدریس حقوق بیمه گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1382
 • تدریس حقوق بیمه و حقوق بانکی در گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1381 به مدت بیش از 10 سال
 • تدریس کلیه واحد های حقوق بیمه گروه حقوق دانشگاه علوم رضوی از سال 79 تا کنون
 • مدرس رسمی دانشگاه علمی کاربردی دارای کد مدرسی و تدریس در این دانشگاه و مرکز آموزش مدیریت صنعتی در کلیه درسهای رشته بیمه های بازرگانی به مدت 15 سال، این همکاری در حال حاضر در تهران با دانشگاه علمی کاربردی کماکان ادامه دارد.
 • برگزاری کارگروه حقوق بیمه در همایش قضات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و انتخاب کارگروه به عنوان کارگروه ممتاز و برتر با نظر قضات شرکت کننده در تیر ماه 1389