عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره


مدیر واحد : رضا کاظمی تکلیمی
سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش «جمعیت شناسی» دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • مرکز آمار ایران ( مرحله اول) " 1375 تا 1384"
 • مرکز آمار ایران ( مرحله دوم ) " 1385 تا 1389"
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی – شرکت سهامی بیمه ایران
 • صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور"1393 تا 1394"
 • شرکت بیمه البرز " 1393 تا 1394 "
 • وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی
 • سازمان بازنشستگی کشوری (مرحله اول) "1363 تا1370"
 • سازمان بازنشستگی کشور (مرحله دوم) " 1389تا فروردین 1393"
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"1384 تا 1385"
 • نماینده تام الاختیار مرکز آمار ایران در کمیته آمارهای بخشی
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور "1370 تا 1371"
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "1371 تا 1374"
 • بنیاد شهید انقلاب اسلامی – سازمان اموال و املاک " 1374 تا 1375"
 • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه3 "عضو رسمی" "1360 تا1363"
 • جهاد سازندگی
 • کمیته انقلاب اسلامی سال "1357 تا1358"
 • فعالیت های سیاسی
سوابق دیگر
 • 33 سال سوابق مدیریتی و تخصصی اداری، مالی، بودجه، حقوقی، تشکیلات، ساختارهای سازمانی، بیمه‌های اجتماعی، تجاری، بازنشستگی، اقتصادی، امور شرکت‌ها، نظام آماری کشور، فرهنگی و اجتماعی، گزینش ها، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
 • مسئولیت فعلی عضو هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران

تلفن: 86711158
نمابر: 86092130
پست الکترونیک: r.kazemi@iraninsurance.ir