عرضه سه رشته جدید در حوزه بیمه های مسئولیت و طرح های خاص توسط بیمه ایران

عرضه سه رشته جدید در حوزه بیمه های مسئولیت و طرح های خاص توسط بیمه ایران


در ابتدای «سال جهش تولید» تحقق یافت:

در ابتدای «سال جهش تولید» تحقق یافت:

عرضه سه رشته جدید در حوزه بیمه های مسئولیت و طرح های خاص توسط بیمه ایران

عرضه سه رشته جدید در حوزه بیمه های مسئولیت و طرح های خاص توسط بیمه ایران

بیمه ایران از عرضه سه رشته جدید در حوزه بیمه های مسئولیت و طرح های خاص با ساختار فنی و شرایط جدید درسال جهش تولید خبر داد.

    به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، مجید رحمتی مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران با اشاره به اینکه محصولات جدید بیمه ایران در زمینه حمایت از تولید کنندگان داخلی در‏«سال جهش تولید» طراحی شده است، ‏اظهار داشت: برای حمایت از تولیدکنندگان فرآورده های دامی در کشور، پوشش بیمه ای گاوداری های صنعتی درقبال تلف شدن دام ناشی از اپیدمی 12 نوع از بیماری های گاوی در بیمه ایران آغاز شده است.

    وی افزود: طول دوره بیماری های اپیدمی در این بیمه نامه، 7 روز در نظر گرفته شده است و پوشش بیمه ای این بیمه نامه به گاوداری هایی ارایه خواهد شد که دارای پروانه دامداری صنعتی از سازمان دامپزشکی کشور یا جهاد کشاورزی باشند.

    مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران، همچنین به عرضه بیمه نامه اعتبار صادرات کالا در حمایت از صادرکنندگان کالای ایرانی در سال جهش تولید اشاره کرده و گفت: این بیمه نامه ریسک بازپرداخت اقساط خریداران سایر کشورها از صادرکنندگان ایرانی را پوشش می دهد و شرایط صدور این بیمه نامه با توجه به میزان سرمایه تحت پوشش، نوع وثیقه ها و خریداران متفاوت است.

    رحمتی، همچنین از عرضه بیمه کیفیت ناشی از محصول با رویکرد حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و در راستای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و به منظور حمایت از کالای ایرانی در سال جهش تولید خبر داد و اظهار داشت: تمام تولیدکنندگان ایرانی که دارای مجوز فعالیت کسب و کار از مراجع ذیصلاح بوده و کیفیت کالای تولیدی آنها  از شاخص های کیفی لازم برخوردار و محصول تولیدی دارای شماره، کد شناسایی و آرم ویژه شرکت باشند می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده کنند.

    وی با تاکید بر اینکه بیمه نامه مزبور، مسئولیت مدنی تولید کننده را در قبال استفاده کنندگان از محصول یا اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می دهد، اضافه کرد: این به معنای آن است که چنانچه در نتیجه استفاده از محصول مشمول بیمه، به محصول فروش رفته ناشی از عملکرد نامطلوب آن خسارت وارد آید یا خسارت بدنی و مالی به استفاده کننده یا اشخاص ثالث وارد شود، بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارده اقدام می کند. در واقع، این بیمه نامه می تواند مزیت رقابتی را برای تولیدکننده ایجاد کند؛ چرا که خریدار تمایل به خرید کالایی را خواهد داشت که توسط شرکت بیمه نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد.

منبع خبر: روابط عمومی