تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم پذیرش کارت های ویژه درمان 4 برشه سقف دار

عدم پذیرش کارت های ویژه درمان 4 برشه سقف دار


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
شماره: 92/437795
موضوع: عدم پذیرش کارت های ویژه درمان 4 برشه سقف دار
زمان اجرا: از تاریخ 01/07/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به مشکلات برخی از مراکز طرف قرارداد در خصوص تکمیل کارت های ویژه درمان 4 برشه سقف دار و عودت مکرر پرونده ها جهت اصلاح ، این شرکت اقدام به جمع آوری این کارت ها نموده است. خواهشمند است مقرر فرمائید از تاریخ01/07/1392 از پذیرش بیمه شدگان با کارت های مذکور (ویژه درمان 4 برشه سقف دار) خودداری گردد. بیمه شدگان جهت اخذ معرفی نامه به شعب مربوطه با به همراه داشتن کارت ویژه درمان مراجعه نمایند . سایر شرایط پذیرش بیمه شدگان مانند معرفی نامه، کارت ویژه درمان 12 برشه ، کارت ویژه درمان 4 برشه بدون سقف و صدور معرفی نامه الکترونیکی به قوت خود باقی است.

شماره شناسه: 5004308
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت:

روسای محترم کلیه شعب و مجتمع ها جهت استحضار و دستور لازم در خصوص جمع آوری کارت های ویژه درمان 4 برشه سقف دار و صدور معرفی نامه در صورت مراجعه بیمه شده