تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم پذیرش معرفی نامه های دستی با توجه به اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
شماره: 291642/93
موضوع: عدم پذیرش معرفی نامه های دستی با توجه به اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب
زمان اجرا: از تاریخ 01/05/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب در این شرکت و لزوم صدور معرفی نامه ها از این سیستم، خواهشمند است مقرر فرمائید از تاریخ01/05/1393 از پذیرش معرفی نامه های دستی خودداری و صرفا معرفی نامه های صادره از وب پذیرش گردند. 

شماره شناسه: 6004912
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: