تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در خصو ص رفع عیوب انکساری چشم

عدم پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در خصو ص رفع عیوب انکساری چشم


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
شماره: 88781/93
موضوع: عدم پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان در خصو ص رفع عیوب انکساری چشم
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
با توجه به مشکلات بوجود آمده در خصوص پذیرش بیمه شدگان این شرکت با کارت ویژه درمان جهت لیزیک چشم، خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 01/03/1393 بیمه شدگان صرفا با ارائه معرفی نامه بیمه ایران برای رفع عیوب انکساری چشم، پذیرش گردند و از پذیرش با کارت ویژه درمان خودداری گردد.

شماره شناسه: 5755541
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: