تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم صدور صورتحساب های متعدد برای یک بار بستری

عدم صدور صورتحساب های متعدد برای یک بار بستری


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
شماره: 769671/93
موضوع: عدم صدور صورتحساب های متعدد برای یک بار بستری
زمان اجرا: از تاریخ 22/10/1393
مخاطبین: بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
به استحضار می رساند در بررسی پرونده های بیماران بستری در آن مرکز مشاهده گردیده است برای برخی از بیماران، صورتحساب قبل از ترخیص بیمار صادر گردیده است و برای مابقی بستری یک صورتحساب جدید صادر شده که این موضوع برخلاف مفاد قرارداد فیمابین می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید برای بیمه شدگان این شرکت صرفا یک صورتحساب، بعد از ترخیص بیمار صادر گردد. بدیهی است در صورت صدور صورتحساب های متعدد در یک بستری امکان پرداخت هزینه های مربوط در سیستم درمان تحت وب وجود ندارد.
شماره شناسه: 6578596
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: