تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت کشور

عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت کشور


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
شماره: 142179/93
موضوع: عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت کشور
زمان اجرا: از تاریخ10/03/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به انقضاء قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان محترم وزارت کشور در تاریخ 10/03/1393 و عدم تمدید آن، خواهشمند است مقرر فرمائید از پذیرش این بیمه شدگان از تاریخ مذکور خودداری گردد. 

شماره شناسه: 5822292
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: