تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت آموزش وپرورش در بخش سرپایی

عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت آموزش وپرورش در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
شماره: 143872/93
موضوع: عدم تمدید قرارداد کارکنان محترم وزارت آموزش وپرورش در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 31/02/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به انقضاء قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان محترم وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 31/02/1393 و عدم تمدید آن، خواهشمند است مقرر فرمائید از پذیرش این بیمه شدگان از تاریخ مذکور خودداری و اسناد مربوطه را حداکثر تا تاریخ 15/03/1393به این شرکت ارسال نمایند.

شماره شناسه: 5824719
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: