تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

عدم ارائه عیک آفتابی به بیمه شدگان شرکت سهامی بیمه ایران

عدم ارائه عیک آفتابی به بیمه شدگان شرکت سهامی بیمه ایران


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
شماره: 90/494466
موضوع: عدم ارائه عیک آفتابی به بیمه شدگان شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: از تاریخ 25/07/1390
مخاطبین: مراکز عینک سازی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
به استحضار می رساند طبق مفاد قرارداد فی ما بین عرضه هر گونه عینک به جز عیک طبی به بیمه شدگان این شرکت ممنوع می باشد.بدیهی است در صورت هر گونه تخلف علاوه بر لغو قرارداد بر لغو قرارداد فی ما بین مراتب از مجاری قانونی پیگیری خواهد شد. .
شماره شناسه: 2821689
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: