صنعت بیمه قابلیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی را دارد

صنعت بیمه قابلیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی را دارد


مدیرعامل بیمه دی دربازدید از غرفه بیمه ایران؛

مدیرعامل بیمه دی دربازدید از غرفه بیمه ایران؛

صنعت بیمه قابلیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی را دارد

صنعت بیمه قابلیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی را دارد

تهران- مدیرعامل بیمه دی گفت: صنعت بیمه قابلیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی حتی درسطح وسیع تر از آنچه که امروز شاهد آن هستیم را دارد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،سید مجید بختیاری درحاشیه بازدیداز غرفه این مجموعه درسالن 38 با بیان اینکه یکی از دغدغه های صنعت بیمه افزایش ضریب نفوذ بیمه درجامعه است، افزود:افزایش ضریب نفوذ درواقع گسترش فرهنگ بیمه است و نمایشگاه یکی از محل هایی است که این فرهنگ درآن قابل عرضه است.

وی افزود: هنگامی که نمایشگاه بورس،بانک و بیمه با نگاه واقع بینانه برگزارشود صنعت بیمه می تواند به بسیاری از خواسته های خود دست پیدا کرده وموجبات رفاه بیشتر مردم را فراهم کند.

مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه صنعت بیمه با استفاده از کارگزاران،نمایندگان و بروکرهای داخلی و خارجی می تواند توانایی و ظرفیت های بالای خود درصدوربیمه نامه و پرداخت خسارت را با استفاده از تجهیزات و امکانات درنمایشگاه به صورت مستقیم به بیمه گذاران ارائه نماید،افزود:این موضوع درنمایشگاه نهم مغفول مانده و شرکت های بیمه ای امکانات لازم برای صدور بیمه نامه را ندارند.

وی درباره غرفه بیمه ایران در نهمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه نیز گفت:غرفه این مجموعه درمحل بسیارخوبی واقع شده و امکانات مناسبی دارد.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران