شماره 40و41 نشریه «چشم‌انداز نو» منتشر شد

شماره 40و41 نشریه «چشم‌انداز نو» منتشر شد • سخن نخست

  بسیاری از مردم تحت پوشش بیمه‌اند، ولی به‌راستی نمی‌دانند چه محصولی خریده‌اند و محصول خریداری‌شده چه استفاده‌ای برای آنها دارد. همچنین، بسیاری از مردم از پیامدهای نداشتن پوشش بیمه‌ای برای خود و خانواده‌شان آگاه نیستند. می‌توان از نفوذ رسانه‌های جمعی در میان مردم به عنوان ابزار تبلیغی استفاده کرد. می‌توان ادعا کرد که با حضور عنصر خرید بیمه و رفتار درست در زمان بروز خسارت در فیلم‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌ها و رمان‌ها، می‌توان به گسترش فرهنگ بیمه در جامعه کمک کرد.
  فراگیری رسانه‌های جمعی، به‌ویژه تلویزیون، رادیو، تئاتر و کتاب، استفاده از آنها را به عنوان ابزاری غیرمستقیم برای آموزش امکان‌پذیر می‌سازد. رسانه‌ها در حکم انتقال‌دهندۀ فرهنگ، برای انتقال اطلاعات، ارزش‌ها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به تازه‌واردها، کاربرد دارند. آنها از این راه با گسترش بنیان تجربۀ مشترک، انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهند.
  باید توجه داشت که وسایل ارتباطی به‌طورکلی می‌توانند در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جوامع، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، وظایف بسیار حساسی را عهده‌دار شوند. روزنامه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، با پخش و گسترش اندیشه‌های نو، درواقع وجدان اجتماعی افراد را بیدار می‌کنند و با آشناساختن آنان به اهمیت اجرای برنامه‌های ملی، توجه سریع و وسیع همگان را به لزوم تحولات اساسی از قبیل تعدیل ثروت، مبارزه با بی‌سوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی جلب می‌کنند و آنان را برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین قبول مسئولیت‌های بیشتر آماده می‌سازند. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که وظایف آگاه‌کننده، آموزش‌دهنده و رهبری‌کنندۀ وسایل ارتباطی، همه مکمل یکدیگرند.
  بنابراین، می‌توان از رسانه‌های جمعی به عنوان ابزاری برای ترویج فرهنگ مصرف بهینۀ محصولات صنعت بیمه استفاده کرد. به عبارت دیگر، صرفاً طراحی محصولات جدی بیمه‌ای ملاک نیست، بلکه آموزش نحوۀ خرید و مصرف محصول نیز بسیار مهم است. و در آموزش تحول مصرف خدمات بیمه‌ای، باید میزان دانش فنی مخاطب را نیز در نظر داشته باشیم.
   

  • شماره نشریه: 40 و 41

  • تاریخ انتشار: آبان و آذر 96

  • فایل پیوست: دریافت فایل