شماره 39 نشریه «چشم‌انداز نو» منتشر شد

شماره 39 نشریه «چشم‌انداز نو» منتشر شد • سخن نخست

  صنعت بیمه در جهان از سال‌ها پیش و در ایران در دو سال اخیر به‌شدت در معرض بروز و ظهور استارتاپ‌های بیمه‌ای قرار گرفته است. عمده آنها حول محور تغییر کانال‌های توزیع و مدل فروش بوده است اما به نظر می‌رسد نیازهای صنعت بیمه 80 ساله فراتر از فروش‌های اینترنتی باشد.

  صنعت بیمه در زمینه ارائه خدمات متنوع و گسترده بیمه‌ای (و نه فقط فروش بیمه اجباری ثالث) از جمله ارائه خدمات مشاوره و خدمات خسارت، جلوگیری از تقلبات بیمه‌ای، کنترل و کاهش ریسک‌های شرکت‌های بیمه و نیز کمک به چالاکی و چابکی و تأمین نیازهای شبکه گسترده فروش، نیاز به خلق استارتاپ دارد.

  بدیهی است در کنار ایجاد و خلق استارتاپ‌های بیمه‌ای می‌بایست پیش‌نیازهای مالی و حقوقی و قانونی نیز فراهم گردد تا افراد خلاق و نوآور با دغدغه های مالی و حقوقی و قانونی کمتری به پیشبرد طرح‌ها و نوآوری‌های خود بپردازند.

  نقش بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر که وظیفه هدایت امر بیمه را بر عهده دارد در این زمینه بسیار حیاتی است. بیمه مرکزی می‌باسیت به‌طور جدی نسبت به تدقیق و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به استارتاپ‌ها و تعریف حقوق و مالکیت معنوی طرح‌ها و تبیین ارتباطات بین استارتاپ‌ها، شرکت‌های بیمه، مشتریان و شبکه فروش بپردازد و از این طریق، زمینه رشد و گسترش و پوست‌اندازی صنعت را فراهم آورد.

  • شماره نشریه: 39

  • تاریخ انتشار: مهرماه 1396

  • صاحب امتیاز: مدیریریت برنامه ریزی و بودجه

  • فایل پیوست: دریافت فایل