اصطلاحات بیمه ای

شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف

شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف


 • بیمه‌گر متعهد می‌گردد که بر اساس شرایط عمومی حاکم بر بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در قبال اخذ حق بیمه اضافی، زیان مالی ناشی از توقف در اثر بروز خطرهای حریق و انفجار را که به بیمه‌گذار وارد می‌گردد طی دوره غرامت تحت پوشش قرار دهد، لذا این بیمه‌نامه زیانهائی که شامل از دست دادن سود و توقف عملیات باشد، جبران می‌نماید.
 • در صورتیکه توقف فعالیت کمتر از 7 روز باشد دوره انتظار نامیده شده و تحت پوشش بیمه‌ای نمی‌باشد و تعهد بیمه‌گر به محض خاتمه دوره انتظار آغاز می‌گردد.
 • دوره غرامت( مدت پوشش بیمه ای) پس از پایان دوره انتظار شروع شده و حداکثر تا مدت 30 روز و یا با تسویه خسارت هر کدام زودتر اتفاق افتد، پایان می‌پذیرد.
 • بیمه‌گذار موظف است جهت اثبات میزان زیان مالی (بیمه وقفه در فعالیت) اسناد و دفاتر مالی لازم را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
 • استثنائات
  الف ـ تاخیر عمدی و یا تبانی در تاخیر دوره برگشت فعالیت به حالت عادی (قبل از حادثه)
  ب ـ ورشکستگی، انحلال یا توقف دائم فعالیت
  ج ـ توقف یا تاخیر ناشی از مقررات و تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی.