اصطلاحات بیمه ای

شرایط مخصوص بیمه سیل، طغیان آب رودخانه و دریا

شرایط مخصوص بیمه سیل، طغیان آب رودخانه و دریا


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بدین وسیله موافقت می‌گردد خسارات وارده به اموال بیمهشده در اثر طغیان رودخانه و جاری شدن سیل ناشی از ریزش باران و یا شکسته شدن سد، مشروط بر این که در هر یک از موارد، آب از بستر طبیعی خود خارج شود تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد.

 • استثنائات:
  • زیان و خسارت وارده به حصارهای اطراف محوطه درب‌های ورودی
  • هزینه‌های تخلیه یا تعمیر آبروها و یا لوله‌های آب، خواه بر اثر سیل ایجاد شده باشد و خواه بر اثر عوامل دیگر.
  • خسارات ناشی از سیل‌های زیرزمینی و جزر و مد.
  • خسارات ناشی از پیشروی آب دریا مگر این که آب دریا در اثر طوفان از بستر متعارف خارج و موجب انهدام و ویرانی شود.
  • زیان و خسارات ناشی از رانش و یا لغزیدن طبقات زمین.
  • هزینه جبران خسارات ناشی از یخ زدگی لوله و آبروها.
  • خسارات وارده به اماکن ناشی از نشست بر اثر بارش شدید باران.
 • فرانشیر: سهم بیمه‌گذار از مبلغ خسارت 10 درصد می‌باشد که برای واحدهای مسکونی وغیر صنعتی حداقل 000/100 ریال و برای واحدهای صنعتی حداقل 000/000/1 ریال تعیین می‌گردد.