اصطلاحات بیمه ای

شرایط عمومی بیمه مسئولیت رایانه

شرایط عمومی بیمه مسئولیت رایانه


 • ماده 1 – اساس قرارداد 
  این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و مصوبات شورای عالی بیمه و آیین نامه‌های مربوط صادر گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد و در موارد سکوت و اجمال قانون و مقررات فوق حاکم خواهد بود.
 • ماده 2- تعهدات بیمه‌گر
  • بیمه‌گر متعهد است خسارات وارد به مورد بیمه ناشی از خطرهای بیمه شده را معادل ارزش تعویضی اقلام بیمه شده پس از کسر میزان استهلاک و فرانشیز مقرر جبران و یا هزینه تعمیر آن را پرداخت نماید.
  • در صورتی که مبلغ مورد بیمه کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد (ماده 10 قانون بیمه)
 • ماده 3- وظایف بیمه‌گذار 
  پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر منوط به رعایت وظایف و تعهدات زیر توسط بیمه‌گذار می‌باشد:
  • پرداخت حق بیمه
  • برای جلوگیری از وقوع خسارت احتیاطهای لازم را در جهت حفظ و مراقبت از مورد بیمه به عمل آورد.
  • هرگونه خسارت ناشی از خطرهای موضوع بیمه را ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه به بیمه‌گر اطلاع دهد.
  • ضمن حفظ و عدم ایجاد تغییرات در صحنه حادثه، همکاری و معاضدت لازم را با کارشناس بیمه‌گر در رسیدگی و ارزیابی خسارت به عمل آورد.
  • در صورت سرقت مورد بیمه مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع انتظامی ذیصلاح رسانیده و ضمن همکاری با مراجع یاد شده برای دستیگری سارق و کشف اموال مسروقه گزارش حادثه تهیه شده را به بیمه‌گر ارائه نماید.
 • ماده 4- سایر شرایط بیمه‌نامه
  • خسارتهای ناشی از موارد زیر در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:واکنشهای هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیویته، عمد و تقلب و تدلیس بیمه‌گذار، استهلاک، فرسودگی، ساییدگی و هزینه تعمیری که مربوط به استفاده معمولی از مورد بیمه باشد مانند قطعات تعویضی و مصرفی، زیانها و مسئولیتهای تبعی، عیوب ظاهری مانند خراشیدگی، خسارتهای نرم افزاری و هرگونه خسارتی که منشاء آن به غیر از خطرات مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه باشد.
   جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدامهای احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی .
  • مورد بیمه فقط در نشانی مندرج در بیمه‌نامه دارای پوشش است و تغییر محل با موافقیت کتبی بیمه‌گر و صدور الحاقی مقدور می‌باشد.
  • بیمه مضاعف: در صورتی که تمام یا قسمتی از مورد یا موارد بیمه به موجب بیمه‌نامه دیگری نزد این شرکت یا هر شرکت بیمه دیگری برای همان خطر و مدت بیمه شده باشد مسئولیت بیمه‌گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه‌نامه مقدم تامین نشده است.
  • حق جاشینی: در مواقع سرقت و یا ایجاد خسارت ناشی از تقصیر شخص یا اشخاص ثالث بیمه‌گر به محض پرداخت خسارت به بیمه‌گذار جانشین وی تلقی می‌گردد و محق است نسبت به استیفای قوق خود از سارق و یا شخص و یا اشخاص مقصر حادثه اقدام نماید.
  • فسخ: بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند با اعلام کتبی نسبت به فسخ قرارداد بیمه اقدام نمایند. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر ظرف مدت هفت روز حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار برگشت می‌شود و در صورت فسخ از طرف بیمه‌گذار حق بیمه طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود.
  • مرور زمان: مرور زمان دعاوی مربوط به این بیمه‌نامه و سال از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی می‌باشد.