تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

سقف نسخ دارویی بیمه شدگان سازمان بنادر و دریانوردی

سقف نسخ دارویی بیمه شدگان سازمان بنادر و دریانوردی


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
شماره: 529287/93
موضوع: سقف نسخ دارویی بیمه شدگان سازمان بنادر و دریانوردی
زمان اجرا: از تاریخ 17/06/1393
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، با توجه به تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان محترم سازمان بنادر ودریانوردی و توافق نامه مورخ 17/06/1393 با آن سازمان، خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور با ارائه دفترچه بیمه درمانی ویژه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی که ممهور به مهر و تاریخ اعتبار این شرکت می باشد، بشرح ذیل پذیرش گردند. فرانشیز این بیمه شدگان،10، 5 و صفر درصد بوده که در دفترچه آنها قید گردیده است.
• نسخ دارویی با تجویز پزشک عمومی تا سقف 000ر500ر1 ریال و پزشک متخصص تا سقف 000ر500ر3ریال برای داروها و مکملهای ایرانی و خارجی بدون نیاز به تائید پزشک معتمد بیمه قابل تحویل می باشد. برای نسخ بالاتر از سقف مذکور طبق آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران اقدام فرمائید 

شماره شناسه: 6295544
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
1- جناب آقای حیدری، عضو محترم هیات مدیره و معاون فنی، جهت استحضار
2- جناب آقای جهاندار، مدیر کل محترم منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی جهت استحضار 
3- جناب آقای ناظمی، مدیریت محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار
4- جناب آقای شریفی، مدیر محترم مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری جهت استحضار
5- مدیران محترم مراکز استانها و مجتمع خدمات بیمه ای جهت استحضار و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد در مرکز استان و شعب تابعه
6- سرکار خانم دکتر رشیدی، ریاست محترم اداره کل رسیدگی به اسناد پزشکی جهت اطلاع و اقدام لازم