ساختمان پاسداران

ساختمان پاسداران


آدرس:خیابان پاسداران،‌ خیابان شهید اخوان (بوستان دوم‌) چهار راه امیر ابراهیمی‌، پلاک1
تلفن:3 - 22888701
واحدهای مستقر :
  • مرکز آموزش و توسعه
  • مدیریت پیام بیمه ایران
  • مدیریت سرمایه گذاری
  • کانون بازنشستگان
  • شعبه پاسداران