ساختمان شماره 2 مدیریت فناوری اطلاعات و آمار

ساختمان شماره 2 مدیریت فناوری اطلاعات و آمار


آدرس:خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک 245 کدپستی 1586817811
تلفن:69-88975366
واحدهای مستقر :
  • ساختمان شماره 2 مدیریت فناوری اطلاعات و آمار
  • واحد بهره برداری از نرم افزار
  • واحد مدیریت خدمات
  • واحد پیشخوان خدمت