ساختمان امور نمایندگان

آدرس:خیابان فاطمی، خیابان هشت بهشت، خیابان اردشیر، پلاک 4 ،طبقه دوم و چهارم
تلفن:88951058 - 88951059 - 88988225
واحدهای مستقر :
  • اداره کل نظارت بر نمایندگان حقیقی : 88954751
  • اداره کل نمایندگان حقوقی وکارگزاران: 88954730 – 88988214 - 88962960
  • کارگروه نظارت بر دفاتر نمایندگان: 88988250
  • واحد سنهاب معاونت امور نمایندگان: 88954711
  • اداره کل پذیرش نمایندگان حقیقی و فروش بیمه عمر: 88955767 - 88950089