راهپیمایان ۲۲ بهمن تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند

راهپیمایان ۲۲ بهمن تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند

راهپیمایان ۲۲ بهمن تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند

راهپیمایان ۲۲ بهمن در سراسر کشور، تحت پوشش بیمه حوادث و مسئولیت بیمه ایران قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این بیمه نامه شامل بیمه مسئولیت تا سقف ۲۳۱ میلیون تومان و بیمه حوادث برای هر نفر تا سقف ۲۰ میلیون تومان را تحت پوشش دارد.
بر اساس این گزارش، قرارداد مذکور فیمابین ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی و کنسرسیومی متشکل از شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانامنعقد گردیده و بیمه ایران به عنوان راهبر کنسرسیوم مذکور، رسیدگی و پرداخت خسارت به زیاندیدگان احتمالی شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را بر عهده خواهد داشت.
 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران