دکتر رضایی، رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شد

دکتر رضایی، رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شددکتر رضایی، رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شد

 دکتر محمد رضایی با رای شورای عمومی سندیکای بیمه گران بعنوان رئیس این شورا و آقایان جباری، کاردگر، بادین و بهاری فر بعنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
 در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران با حضور اکثریت اعضا، درخصوص انتخاب رئیس شورای عمومی و اعضای هیئت رئیسه رای گیری بعمل آمد.
در این نشست با توجه به اتمام دوره ماموریت آقای محسن پورکیانی در شرکت سهامی بیمه ایران، اعضای شورای عمومی با قدردانی از زحمات وی درسندیکا، در خصوص سمت ریاست شورای عمومی تصمیم گیری کردند و دکتر محمدرضایی را بعنوان رئیس شورای عمومی انتخاب کردند.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران