دستور ویژه مدیرعامل بیمه ایران برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان زلزله

در پی زلزله دیشب استانهای غربی کشور ابلاغ شد؛

دستور ویژه مدیرعامل بیمه ایران برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان زلزله

دستور ویژه مدیرعامل بیمه ایران برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان زلزله

مدیرعامل بیمه ایران در دستوری ویژه از مدیران ستادی ذیربط و مدیران این شرکت در استانهای غربی کشور خواست اقدامات و رسیدگی فوری به مشکلات آسیب دیدگان تحت پوشش زلزله شب گذشته را در دستور کار قرار دهند.

آقای پورکیانی در این دستور همچنین از مدیران بیمه ایران خواست ، اقدامات خود را به صورت روزانه به ستاد مرکزی بیمه ایران گزارش کنند.

منبع خبر: روابط عمومی