در ده ماهه اول سالجاری، ۴۸ درصد مصارف هزینه ای دولت از محل مالیات پرداخت شده است/ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب ثبت شده تا نیمه بهمن سال ۱۳۹۸ ، معادل ۴/۵ میلیارد دلار بوده است، این به عنوان رشد ٥٠ درصدی سرمایه گذاری خارجی جلب شده نسبت به مدت مشابه سال قبل است که انتظار می رود با اقداماتی که انجام می شود، جذب اقتصاد گردد./ ٥٤ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در ٩ ماهه اول امسال در راستای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است

در ده ماهه اول سالجاری، ۴۸ درصد مصارف هزینه ای دولت از محل مالیات پرداخت شده است/ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب ثبت شده تا نیمه بهمن سال ۱۳۹۸ ، معادل ۴/۵ میلیارد دلار بوده است، این به عنوان رشد ٥٠ درصدی سرمایه گذاری خارجی جلب شده نسبت به مدت مشابه سال قبل است که انتظار می رود با اقداماتی که انجام می شود، جذب اقتصاد گردد./ ٥٤ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در ٩ ماهه اول امسال در راستای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است


اظهارات دکتر دژپسند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان: