دانستنی های بیمه درمان

دانستنی های بیمه درمان


 • بیمه درمان شاخه ای از بیمه است که در مقابل خطر وقوع بیماری یا حادثه به صدمه جسمی انسان را مراقبت می کند . اما ابتلا به بیماری و وقوع چنین حادثه ای ، کمابیش یک پدیده متحمل برای هر خانواده است . از این جهت بیمه درمانی به دو صورت اجباری و اختیاری جهت جبران هزینه های پزشکی و دندانپزشکی ارائه می گردد .بیمه گر یک یا چند پزشک و دندانپزشک ذیصلاح را به خدمت می گیرد تا به عنوان پزشک و دندانپزشک معتمد بر آن ، فعالیت کنند . یکی از وظایف دندانپزشک معتمد و یا کارشناسان ارزیاب خسارت دندانپزشکی بررسی صورت حساب مراکز درمانی طرف قرارداد و تعیین و تأیید تعرفه اعمال شده درآن می باشد . لذا جهت ارتقاء سطح دانش کارشناسان ، آنها می توانند با مطالعه مطالب در فصل دوم به ساختار دندان ، فصل سوم به مواد دندانی ، فصل چهارم مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به اسناد دندانپزشکی و در انتها با فرهنگ اصطلاحات دندانپزشکی آشنا گردند .

  • نویسنده:

   دکتر رامش یزدانی

  • سال انتشار:

   1394

  • ناشر:

   پژوهشکده بیمه مرکزی

  • دوره چاپ:

   اول

  • قیمت:

   105000 ریال