حقوق بیمه

حقوق بیمه


 • کتاب حاضر، متشکل از سه جزوه آموزشی حقوق بیمه، قوانین و مصوبات بیمه و ریکاوری«بازیافت» می باشد که در مرکز آموزش و توسعه بیمه ایران جهت تدریس تهیه و تدوین گردیده که هر یک از این جزوات بخش های مختلف حقوق بیمه را تشکیل داده و مجموعاً تحت عنوان حقوق بیمه به صورت یک جزوه واحد تنظیم شده است.

  • نویسنده:

   سید محمود حسنی

  • ناشر:

   مرکز آموزش بیمه ایران

  • مولف:

   سید محمود حسنی

  • شمارگان:

   2000

  • لیتوگرافی:

   سازمان چاپ ملت

  • چاپ و صحافی:

   سازمان چاپ ملت

  • تعداد صفحات:

   235

  • فایل پیوست: دریافت فایل