فهرست مطالب فهرست مطالب

حضور بیمه ایران در اولین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی و بورس و بانک و بیمه

حضور بیمه ایران در اولین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی و بورس و بانک و بیمه


حضور بیمه ایران در اولین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی و بورس و بانک و بیمه
شرکت خدمات بیمه ای جاده ابریشم که به صورت هلدینگ پوشش بیمه ای شرکت های مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد در اولین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی که همزمان با نمایشگاه بورس و بانک و بیمه از تاریخ 17 الی 20 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، حضوری فعال داشت.
بنابر این گزارش، آقای فراشیانی مدیرمجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری به اتفاق معاونان خود در روز پنجشنبه 19/2/92 از این نمایشگاه بازدید نمود و آقای ابراهیمی مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای جاده ابریشم در خصوص نحوه خدمات و اطلاع رسانی بیمه ایران در نمایشگاه به گفت وگو پرداخت .. گفتنی است شرکت خدمات بیمه ای جاده ابریشم نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در تیرماه 1386 با سرمایه گذاری موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن و با هدف ارائه خدمات بیمه ای مطلوب به موسسه مذکور و شرکت های زیرمجموعه آن به عنوان شرکت تخصصی بیمه صنعت ریلی کشور فعالیت خود را آغاز نمود.