جلسه کانون صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی با حوزه معاونت فنی بیمه ایران

جلسه کانون صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی با حوزه معاونت فنی بیمه ایران

جلسه کانون صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی با حوزه معاونت فنی بیمه ایران
آقای زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران در نشست مشترکی با حضور مدیرکل بیمه‌های اشخاص و کارشناسان ذیربط با اعضای کانون صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه ایران برای بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با بیمه درمان شرکت کرد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این جلسه پس از بررسی و تبادل نظر کارشناسی، پیرامون عملیاتی نمودن برخی پیشنهادات مطرح شده توافق حاصل شد.
 گفتنی است براساس برنامه آقای زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران، به زودی سلسله جلسات مدیران فنی با نمایندگان شبکه فروش بطور مستمر و دوره ای هر دو هفته یکبار در استانها برگزار می شود.
در گام نخست این هفته تیم فنی با راهبری یکی از مدیران فنی برای برگزاری همایش تخصصی رشته های فنی به استان هرمزگان اعزام می شوند.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران