تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

ثبت اطلاعات مراجع درمانی طرف قرارداد در سایت بیمه ایران جهت تنظیم قرارداد و پرداخت مطالبات

ثبت اطلاعات مراجع درمانی طرف قرارداد در سایت بیمه ایران جهت تنظیم قرارداد و پرداخت مطالبات


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
شماره: 94/383925
موضوع: ثبت اطلاعات مراجع درمانی طرف قرارداد در سایت بیمه ایران جهت تنظیم قرارداد و پرداخت مطالبات
زمان اجرا: از تاریخ 26/05/1394
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند در راستای اجرای پروژه کارت الکترونیک درمان بیمه ایران و نصب دستگاه پذیرنده کارت (pos) در مراجع درمانی و تسهیل و تسریع در پرداخت مطالبات، خواهشمند است ضمن مراجعه به پورتال شرکت سهامی بیمه ایران به آدرس ذیل نسبت به تکمیل فرم اطلاعات مراجع درمانی حداکثر تا تاریخ 20/06/1394 اقدام فرمائید. نظر به اینکه مبنای تنظیم قرارداد و پرداخت هزینه ها براساس اطلاعات تکمیل شده در سایت می باشد و در صورت عدم تکمیل اطلاعات، امکان پرداخت مطالبات مرکز وجود نخواهد داشت، لذا خواهشمند است دقت لازم در تکمیل اطلاعات اعمال گردد. پس از تکمیل اطلاعات و تائید کارشناس این شرکت مفاد قرارداد با آن مرکز در سیستم تنظیم می گردد و پس از اطلاع رسانی از طریق پیامک، آن مرکز نسبت به امضاء قرارداد اقدام می نماید. ارائه فرم تکمیل شده اطلاعات به اداره کل امور قراردادها جهت پیگیری های بعدی الزامیست. خدمات الکترونیک= ثبت اطلاعات مراجع درمانی طرف قرارداد = www.iraninsurance.ir 
شماره شناسه: 7283156
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: