تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید «حسابرسی و بازرسی» و «سرمایه گذاری و امورمجامع» بیمه ایران

تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید «حسابرسی و بازرسی» و «سرمایه گذاری و امورمجامع» بیمه ایرانتکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید «حسابرسی و بازرسی» و «سرمایه گذاری و امورمجامع» بیمه ایران

تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید «حسابرسی و بازرسی» و «سرمایه گذاری و امورمجامع» بیمه ایران
مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید «حسابرسی و بازرسی» و «سرمایه گذاری و امور مجامع» بیمه ایران باحضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و جمعی از مدیران ستادی در ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این مراسم از خدمات و تلاشهای آقایان اسماعیلی و زینلی تقدیر و آقایان شریفی به عنوان سرپرست اداره کل « حسابرسی و بازرسی » و جعفری به عنوان سرپرست اداره کل « سرمایه گذاری و امور مجامع » بیمه ایران معرفی شدند.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران