تنها بی پروایان پایدارند

تنها بی پروایان پایدارند


 • گوهر مدیریت و راهبری کسب و کار در سده بیست و یکم میلادی، رویکرد به دگرگونیها و مهار آنهاست. برجسته ترین دگرگونی که نظام دویست و بیست ساله " وظیفه گرایی " بر پایه اندیشه های آدام اسمیت را زیر و رو کرده است. روی آوردن به " فرایند گرایی " در سایه پیدایش فن آوریهای نوین اطلاعات، رقابت فشرده جهانی و آگاهی و حق انتخاب مشتریان می باشد. بر این کتاب از همان آغاز انتشار، ستایشنامه های فراوانی نگاشته شده است از آنجمله: پیتر دراکر اندیشمند نامدار و نویسنده مطرح ادبیات مدیریت گفته است: این اثر برجسته کتابی خطرناک می باشد که انسان را ناچار به اندیشیدن می نماید! و رید هانت رئیس هیأت مدیره کمیسیون فدرال ارتباطات می گوید: این کتاب از مفهومی بسیار مهم گفتگو می کند. همه ما باید در زمینه نقطه های چرخش راهبردی ( استراتژیک ) بیاموزیم. زیرا خواه ناخواه در زندگی با آنها روبه رو خواهیم شد.

  • نویسنده:

   اندرو گرو

  • سال انتشار:

   1388

  • ناشر:

   فرا

  • مترجم:

   دکتر عبدالرضا رضائی نژاد

  • دوره چاپ:

   چهارم

  • شابک:

   9-0-92298-964

  • شمارگان:

   3000

  • قیمت:

   43000 ریال

  • تعداد صفحات:

   222