تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت داروخانه های طرف قرارداد با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت داروخانه های طرف قرارداد با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
شماره: 669331/93
موضوع: تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت داروخانه های طرف قرارداد با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
زمان اجرا: از تاریخ 15/09/1393 لغایت 30/09/1393
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت باستحضار می رساند با توجه به تمدید قرارداد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، خواهشمند است جهت رفاه حال این بیمه شدگان مقرر فرمائید تا صدور کارت جدید ، بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان قبلی با همان شرایط تا تاریخ 30/09/1393 در بخش سرپایی پذیرش گردند . درصورت اتمام برش های کارت ، پذیرش با کپی کارت بلامانع است .

شماره شناسه: 6304226
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
ناظمی، دکتر یاوری

رونوشت: