تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در مورد لنز داخل چشمی در اعمال جراحی کاتاراکت

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در مورد لنز داخل چشمی در اعمال جراحی کاتاراکت


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
شماره: 91/291961
موضوع: تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در مورد لنز داخل چشمی در اعمال جراحی کاتاراکت
زمان اجرا: از تاریخ 24/04/1391
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
 
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار میرساند در اعمال جراحی کاتاراکت، تعهد این شرکت در مورد لنز داخل چشمی حداکثر 000ر500ر2 ریال تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع واحدهای ذیربط رسانده شود. .
شماره شناسه: 3641486
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: