تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در مورد اعمال رفع عیوب انکساری

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در مورد اعمال رفع عیوب انکساری


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۲
شماره: 90/171742
موضوع: تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در مورد اعمال رفع عیوب انکساری
زمان اجرا: از تاریخ 12/03/1390
مخاطبین: مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام 
به استحضار می رساند تعهدات بیمه ایران برای رفع عیوب انکساری چشم دارای سقف و فرانشیز می باشد که در کارت صادره توسط این شرکت ذکر و آن مرکز ملزم به رعایت آن می باشد. چنانچه در کارت درمان سقف تعهدات رفع عیوب انکساری درج نگردیده باشد بیمه شدگان جهت اخذ معرفینامه به شعب مربوطه بیمه ایران مراجعه نمایند. منظور از رفع عیوب انکساری انجام آن به هر روشی اعم از Phakic ، لیزیک، لازک و..... می باشد .

شماره شناسه: 2454450
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرای بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور ، دکتر یاوری
رونوشت: