تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص درمان طبی و جراحی مرتبط با علت بستری مندرج در معرفی نامه

تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص درمان طبی و جراحی مرتبط با علت بستری مندرج در معرفی نامه


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۲
شماره: 90/171740
موضوع: تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص درمان طبی و جراحی مرتبط با علت بستری مندرج در معرفی نامه
زمان اجرا: از تاریخ 12/03/1390
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند درمانهای طبی و جراحی مرتبط با علت بستری مندرج در معرفینامه و همچنین تجهیزات پزشکی یکبار مصرف ( بجز لوازم بهداشتی) با ارائه فاکتور معتبر بر اساس شرایط قرارداد فی مابین در تعهد بیمه ایران بوده و نیازی به تائید مجدد از طرف این شرکت نمی باشد . مراتب جهت استحضار و اطلاع به واحدهای مربوطه اعلام می گردد.

شماره شناسه: 2454365
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور ،دکتر یاوری

رونوشت: