تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعلیق قرارداد مراجع عینک سازی طرف قرارداد در استان تهران

تعلیق قرارداد مراجع عینک سازی طرف قرارداد در استان تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
شماره: 92/306751
موضوع: تعلیق قرارداد مراجع عینک سازی طرف قرارداد در استان تهران
زمان اجرا: از تاریخ 10/05/1392
مخاطبین: مراجع عینک سازی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به مفاد قرارداد فی مابین از تاریخ 10/05/1392 تا اطلاع ثانوی، قرارداد فی مابین بحالت تعلیق در می آید. .خواهشمند است از تاریخ مذکور از پذیرش بیمه شدگان این شرکت در چارچوب قرارداد خودداری نموده و حداکثر تا تاریخ 31/05/1392 نسبت به ارسال مدارک و تسویه حساب اقدام فرمائید.
شماره شناسه: 4848862
امضاءکنندگان:

دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت:

ریاست محترم شعب دماوند،اسلامشهر، شهریار، ورامین جهت استحضار و اقدام لازم