تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه مورد عمل شرکت سهامی بیمه ایران برای خدمات رادیوتراپی

تعرفه مورد عمل شرکت سهامی بیمه ایران برای خدمات رادیوتراپی


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
شماره: 91/387288
موضوع: تعرفه مورد عمل شرکت سهامی بیمه ایران برای خدمات رادیوتراپی
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1391 لغایت 01/03/1392
مخاطبین: مراکز رادیوتراپی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش خصوصی

باسلام و احترام 
به استحضار می رساند تعرفه مورد عمل بیمه ایران برای خدمات رادیوتراپی از تاریخ 01/03/1391 لغایت 01/03/1392 براساس تعرفه غیردولتی سال 1391 تعیین می گردد. 
تبصره: در مورد شتاب دنده ها، ذکر انرژی و شان های درمانی ضروری می باشد. در غیر اینصورت با حداقل تعرفه محاسبه خواهد شد.

شماره شناسه: 3757738
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: