تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات پزشکی تخصصی سرپایی در تهران

تعرفه خدمات پزشکی تخصصی سرپایی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
شماره: 92/201558
موضوع: تعرفه خدمات پزشکی تخصصی سرپایی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393
مخاطبین: پزشکان طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

الف) ویزیت ها 

نام خدمات ارقام به ریال
1- ویزیت پزشکان متخصص 000ر200
2- ویزیت پزشکان فلوشیپ 000ر220
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک 000ر240
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی 000ر270


ب) خدمات تخصصی داخلی 

1- آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی بدون بیوپسی 000ر700ر1
2- آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر900ر1
3- کولونوسکوپی کامل 000ر500ر2
4- کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر800ر2
5- شورت کولون 000ر138ر1
6- شورت کولون با بیوپسی 000ر219ر1
7- آنوسکوپی تشخیصی 000ر488
8- رکتوسیگموئیدوسکوپی 000ر943
9- برونکوسکوپی 000ر438ر2
10- اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر423
11- اسپیرومتری بدون برونکودیلاتور 000ر179
12- نوارقلب 000ر98
13-اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید کامل با تفسیر 000ر732
14- اکوکاردیوگرافی رنگی کامل با تفسیر 000ر122ر1
15- تست ورزش کامل با تفسیر 000ر105ر1
16- هولترمانیتورینگ 24 ساعته با تفسیر 000ر975


پ) خدمات تخصصی زنان و زایمان 

1- کرایوتراپی دهانه رحم 000ر618
2- الکتروکوتر دهانه رحم 000ر520
3-گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر650
4- خارج نمودن آی یو دی 000ر195
5- سونوگرافی ترانس واژینال 000ر439
6- سونوگرافی کامل جنین و ضمائم 000ر196
7-سونوگرافی کامل لگن (رحم و ضمائم) 000ر187
8-پاپ اسمیر 000ر179
9- کولپوسکوپی بدون بیوپسی 000ر292
10- کولپوسکوپی با بیوپسی 000ر585
11- NST 000ر380


ج) خدمات تخصصی گوش و حلق و بینی 

1- خارج نمودن جسم خارجی از بینی 000ر187
2- خارج نمودن جسم خارجی از گوش 000ر187
3- شستشوی هر دو گوش 000ر220
4- تامپون قدامی بینی با وسایل 000ر342
5-تامپون خلفی با وسایل 000ر569
6- تمپانومتری 000ر117
7- ادیومتری 000ر208


چ) خدمات تخصصی نورولوژی 

1- نوار مغزی 000ر537
2-نوار مغزی کامل در اطفال 000ر650
3- نوار عصب و عضله (EMG,NCV) طبق تعرفه دولتی+20%


ح) خدمات تخصصی اطفال 

1- ختنه با وسایل مصرفی 000ر600ر1


خ ) خدمات تخصصی چشم 

1- تعیین میدان دید 000ر212
2- خارج نمودن جسم خارجی (سطحی) 000ر325
3- تخلیه شالازیون هر چشم 000ر488


د) خدمات تخصصی خون و انکولوژی 

1- مطالعه خون محیطی 000ر325
2- آسپیراسیون مغز استخوان با مطالعه و گزارش با وسایل 000ر788ر1


ذ) خدمات تخصصی پوست و مو 

1- اکسیزیون ضایعات خوش خیم (هرضایعه) با وسایل 000ر569
2- کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر407
3- کشیدن ناخن با برداشتن بستر ناخن + وسایل مصرفی 000ر569
4- انسیزیون و درناژ آبسه ، کیست با هماتوم زیرجلدی 000ر228
5- تزریق داخل ضایعه (تا 7 ضایعه) 000ر212
6- الکتروکوتر هر ضایعه 000ر114
7- کرایو هر ضایعه 000ر163
8- بیوپسی از ضایعات پوستی + وسایل مصرفی 000ر407
سایر اعمال جراحی 000ر350=k

 

شماره شناسه: 4716111
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: