تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
شماره: 291639/93
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1393 لغایت 01/03/1394
مخاطبین: درمانگاه ها و پزشکان عمومی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 ویزیت پزشک عمومی 000ر156
2 ویزیت پزشک متخصص 000ر220
3 ویزیت پزشک فوق تخصص،روانپزشک و فلوشیپ 000ر250
4 ویزیت PHD پروانه دار 000ر152
5 ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار 000ر118
6 ویزیت کارشناس پروانه دار 000ر101
7 تزریق عضلانی بدون سرنگ 000ر16
8 تزریق عضلانی با سرنگ 000ر17
9 تزریق وریدی بدون سرنگ 000ر16
10 تزریق وریدی با سرنگ 000ر18
11 تزریق داخل مفصلی توسط متخصص 000ر260
12 وصل سرم 000ر43
13 تخت اورژانس 000ر85
14 پانسمان کوچک 000ر64
15 پانسمان بزرگ 000ر85
16 بخیه پوستی عمیق تا 3 سانتیمتر و پانسمان موضع مربوطه با وسایل مصرفی 000ر650
17 برای هر سانت اضافی 000ر65
18 کشیدن بخیه 000ر107
19 کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر468
20 کشیدن ناخن با برداشتن بسترناخن+ وسایل مصرفی 000ر754
21 برداشتن زگیل ، خال ، کیست یا میخچه با وسایل مصرفی(برای موارد غیرزیبایی) 000ر650
22 ختنه + وسایل مصرفی 000ر690ر1
23 گچ گیری بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر422
24 گچ گیری کوتاه دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر338
25 آتل کوتاه یا بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر253
26 گچ گیری بلند پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر529
27 گچ گیری کوتاه پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر422
28 آتل گچی پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر338
29 جااندازی شکستگی با دستکاری (با ارائه رادیوگرافی) 000ر845
30 بازکردن گچ 000ر156
31 نوار قلب 000ر110
32 اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید 000ر952
33 اکوکاردیوگرافی رنگی 000ر300ر1
34 اکو از راه مری(ترانس ازوفاژیال) 000ر225ر4
35 اکوکاردیوگرافی با کنتراست 000ر535ر2
36 استرس اکو 000ر225ر4
37 اکو تیشو داپلر 000ر704ر2
38 تست ورزش 000ر226ر1
39 آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 000ر950ر1
40 آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر080ر2
41 کولونوسکوپی کامل 000ر990ر2
42 کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر380ر3
43 شستشوی معده 000ر286
44 سونداژ معده 000ر212
45 کوتریزاسیون دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر571
46 کرایو دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر634
47 گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر740
48 خارج نمودن آی یو دی 000ر212
49 پاپ اسمیر 000ر191
50 سونداژ مثانه بدون وسایل 000ر212
51 تامپون بینی بهمراه کنترل خونریزی 000ر360
52 خارج کردن جسم خارجی از چشم ( سطحی ) 000ر201
53 خارج کردن جسم خارجی از گوش 000ر201
54 شستشوی گوشها ( دو طرفه ) 000ر233
55 ادیومتری و تمپانومتری 000ر276
56 نوارمغز 000ر634
57 اسپیرومتری ساده 000ر179
58 اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر381
59 هولتر مانیتورینگ 000ر057ر1
60 CPR 000ر331ر1
61 MRI تعرفه بخش خصوصی سال1393
62 سی تی اسکن تعرفه بخش خصوصی سال1393
63 پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش خصوصی سال 1393 با 5% تخفیف
64 رادیولوژی (آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش خصوصی سال 1393 با 5% تخفیف
65 سونوگرافی تعرفه بخش خصوصی سال 1393 با 5% تخفیف
66 آزمایشگاه تعرفه بخش خصوصی سال1393 با 5% تخفیف
  • ضریب k جراحی برای سایر اقدامات، تعرفه خدمات فیزیوتراپی و نوار عصب و عضله متعاقبا اعلام خواهد شد..
شماره شناسه: 5983143
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: